de bIKKEls voor jongeren.

de bIKKEls voor jongeren staat voor huiswerkbegeleiding aan eerstejaars van de middelbare school. Tijdens dit uur maken de jongeren het huiswerk dat ze van school hebben opgekregen. Indien nodig is er hulp in de vorm van het helpen met het beantwoorden van de vragen, uitleg, hulp bij de manier van aanpak en overhoringen. Deze uren vinden plaats in een rustige omgeving in groepjes van maximaal 5 leerlingen zodat er genoeg ruimte is voor individuele hulp en de jongeren zo weinig mogelijk worden afgeleid.

Let op: de aanmelding voor deze uren zal anders gaan dan de aanmelding voor de bijlessen. Binnenkort komt hier meer informatie over!