De kalender.

Alle medewerkers van de bIKKEls zijn professionele leerkrachten basisonderwijs die volledig op de hoogte zijn van de didactiek, methodes en leerlijnen binnen de basisschool. Met deze kennis wordt geprobeerd het aanbod, de thema's en data van de lessen hier dan ook zo goed mogelijk op aan te laten sluiten.Als u kind deelneemt aan bijlessen van de bIKKEls wordt uw kind misschien geplaatst bij kinderen van een aaneensluitend leerjaar. Tot nu toe heeft de bIKKEls dit alleen maar ervaren als plezierig en een voordeel. Kinderen die niet zo stevig in hun schoenen staan zien zo vaak in dat zij beter zijn dan ze denken en leren van de wat oudere kinderen. Kinderen die in hoger leerjaar zitten leren de stof uit te leggen en herhalen hierdoor de stof nogmaals waardoor het sneller en beter blijft hangen. Vanwege de kleine groepjes hoeft dit echter niet zo te zijn. Mocht uw kind geen aansluiting vinden bij het niveau van de groepjes of andere hulp nodig hebben, zal de bIKKEls u een deelname aan een ander groepje adviseren.

Tijden woensdag.

Groep Vak begin Eind
Groep 7/8** Taal 12:40 uur 13:30 uur
Groep 7/8** Rekenen 13:30 uur 14:20 uur
Groep 8 15:50 uur 16:40 uur
Groep 8 16:40 uur 17:30 uur
de bIKKEls voor jongeren Huiswerkbegeleiding eerstejaars 19:00 uur 19:50 uur

Tijden donderdag.

Groep Vak begin Eind
Groep 4/5 Taal 15:00 uur 15:30 uur
Groep 4/5 Rekenen 15:30 uur 16:00 uur
Groep 5/6 Rekenen 16:10 uur 17:00 uur
Groep 5/6 Taal 17:00 uur 17:50 uur
Groep 7/8 Rekenen 18:10 uur 19:00 uur
Groep 7/8 Taal 19:00 uur 19:50 uur
de bIKKEls voor jongeren Huiswerkbegeleiding eerstejaars 19:00 uur 19:50 uur

*Omdat de spanningsboog van een jonger kind niet zo groot is, biedt de bIKKEls speciaal voor deze doelgroep lessen van 30 minuten aan.
**Alleen bij meerdere aanmeldingen. (Neem contact op voor informatie)

Vanaf het schooljaar 2017/2018 is er voor elk leerjaar een aparte kalender opgesteld zodat de leerstof nog meer aansluit bij uw kind. Deze kunt u hieronder terugvinden.

Data en tijden cursussen en trainingen: