Werkwijze

Inschrijven.
U kunt uw kind inschrijven voor de bijlessen via het inschrijfformulier op deze website. Op dit formulier kunt u aangeven voor welke lessen, vakken en onderdelen u uw kind wilt aanmelden. Het inschrijfformulier is vrijblijvend, al moet u wel akkoord gaan met de voorwaarden. Zodra het inschrijfformulier ontvangen is, neemt de bIKKEls contact met u op over de inschrijving. Dit tenzij er sprake was van telefonisch contact van tevoren waarin de details al besproken zijn. Zodra alles in orde is, gaan we verder met de volgende stap. U kunt zelf bepalen of dit een kennismakingsgesprek betreft of een factuur met daarin tevens een kleine vergoeding voor het verwerken, registreren en volgen van uw kind. Deze kosten zijn eenmalig en worden ook niet opnieuw berekend wanneer uw kind later in het schooljaar of een ander schooljaar weer gaat deelnemen aan bijlessen bij de bIKKEls.

Kennismakingsgesprek.
Het kennismakingsgesprek is een vrijblijvend gesprek waarin meer zal worden verteld over hoe de bIKKEls te werk gaat. U kunt hierin tevens vertellen over de moeilijkheden waar uw kind tegenaan loopt en waar dus extra rekening mee gehouden moet worden, zodat de bIKKEls daarop in kan spelen. Het kennismakingsgesprek biedt u tenslotte de mogelijkheid om vragen te stellen voordat uw kind daadwerkelijk bijlessen gaat volgen. Voor dit optionele kennismakingsgesprek staan maximaal 30 minuten en wordt een kleine vergoeding van €5,- gevraagd die u via een overboeking van tevoren dient te betalen.

De trainingen en lessen.
De trainingen en lessen van de bIKKEls vinden plaats op een aparte locatie in de Reeshof. In deze rustige leeromgeving kan ongestoord gewerkt worden. Al het benodigde materiaal is op deze locatie aanwezig tenzij anders vermeld. De meeste lessen bestaan uit 50 minuten. Omdat de spanningsboog van een jonger kind niet zo groot is, biedt de bIKKEls speciaal voor de leerlingen uit groep 4 en 5 lessen van 30 minuten aan. De data en tijden van de trainingen en lessen verschillen en staan vermeld in de kalender.

De bijlessen rekenen en taal/spelling/begrijpend lezen.
De bijlessen van de bIKKEls vinden plaats op een aparte locatie in de Reeshof. In deze rustige leeromgeving kan ongestoord gewerkt worden aan de leerstof. Al het benodigde materiaal voor deze lessen is op deze locatie aanwezig. Elke les beslaat 50 minuten.

Alle bijlessen worden verzorgd op basis van een onderwerp. Deze thema's beslaan drie tot vier weken ook wel een periode genoemd. De lessen bouwen zich op in moeilijkheidsgraad. Er word begonnen bij de basis omdat daar vaak ook de moeilijkheden zijn ontstaan. Mocht deze basis al aanwezig zijn, gaan we meteen een stap hoger om vervolgens aandacht te kunnen besteden aan de leerstof die uw kind in de klas moet beheersen. Problemen die we onderweg tegenkomen worden uitgebreid onder de loop genomen. . In de laatste les van een thema zijn we in ieder geval aan het werk op het niveau waar uw kind moet zijn. Of misschien zelfs een stapje hoger! Om het leren leuk te maken en om de stof goed te laten beklijven, worden er ook regelmatig educatieve spellen aangeboden.

Stoppen of doorgaan met de volgende periode.
Aan het einde van elke periode van vier weken kunt u besluiten om te stoppen met het afnemen van bijlessen, tenzij u besluit meerdere periodes in één keer te betalen. Pas als een periode betaald is, is uw inschrijving definitief. U zult voor het einde van een periode benaderd worden met de vraag of u door wilt gaan of niet. Indien u aangeeft gedurende langere periode gebruik te willen maken van de diensten van de bIKKEls, ontvangt u automatisch na elke periode een factuur.