Visie

De bIKKEls streeft ernaar kinderen verder te helpen die moeite hebben met rekenen, taal, omgaan met huiswerk of het maken van huiswerk. Wij zijn net dat extra steuntje in rug en willen kinderen een succeservaring bezorgen, zodat zij met meer zelfvertrouwen en plezier hun opdrachten/huiswerk kunnen maken.

De naam de bIKKEls staat voor het trots zijn op je “ikke” ofwel trots zijn op jezelf. De kinderen komen door middel van bijles of huiswerkbegeleiding bij de bIKKEls steeds een stap verder. Soms gaat dit vanzelf, soms kost het iets meer moeite maar ieder kind gaat vooruit, dus vinden wij hen “bikkels”.